SESTANEK RAZŠIRJENEGA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA PODMORNIČAR,

v Domžalah, dne 25.7.2010 ob 15.00 uri

Prisotni: Tomaž  Bertoncelj, Marjan Pogačnik, Ivan Jesenik  in Ljuboslav Oman

 

1. Informacijo v zvezi z diverzantsko podmornico je podal Marjan Pogačnik.

  Z Gorupom sta bila v Boki Kotorski v drugi polovici meseca maja in organizirala ter izvršila sta pripravo diverzantske podmornice za transport skupaj z nekdanjimi podmorničarji (Mlačnikom, Soldatom ter drugimi). Podmornico so temeljito očistili, iz nje izvzeli baterije ter jo zaščitili z barvo tako, da je pripravljena za prevoz.Podmornica sedaj čaka na odločitev MORS-a kdaj naj se transport izvrši. Predvidevamo ,da verjetno do konca septembra.

- Dogovorili smo se, da formiramo delovno skupino, ki bo podmornico po prihodu v Slovenijo tehnično pripravila za muzejski eksponat. Skupino sestavljajo: Pogačnik Marjan, Gorup Vojko, Jakše Stanislav, Gradišnik Zlatko, Vrbančič Davorin in Soldat Momir (pomoč iz Črne Gore)

2.Marjan Pogačnik je podal tudi informacijo v zvezi z Monografijo 88.brigade podmornic.

Največji problem se je na koncu pokazal sam izbor naslova monografije. Pisanje je v zaključni fazi. Sledi izbira lektorjev in potem pripravljeni tekst gre v tisk. Izid še ni določen. Bo pa zelo zanimivo branje, ker bodo objavljeni podatki, ki do sedaj niso bili znani širši javnosti.

3.Ljuboslav Oman je prisotne seznanil s potrebo evidentiranja kandidatov, članov društva, za Konferenco ZSČ.

V tem letu poteče mandat dosedanji Konferenci ZSČ. Na osnovi dopisa  sekretarja ZSČ Ljubič Janka predlagamo za člana predsedstva ZSČ našega predsednika Bertoncelj Tomaža.On je sprejel to kandidaturo. Naloga sekretarja je, da pošlje ta predlog na ZSČ.

4. Organizacija letnega srečanja Društev podmorničarjev nekdanje skupne države.

Dosegli smo dogovor, da naslednje leto organiziramo letno srečanje društev podmorničarjev iz nekdanje skupne države v Pivki, pod pogojem, da bo diverzantska podmornica že postavljena na lokaciji Muzeja vojaške zgodovine v Pivki. Naloge:

-         zaprositi ZSČ za zagotovitev avtobusa za prevoz v Piran zaradi ogleda Muzejev v Piranu (Pomorski muzej in Muzej podvodnih aktivnosti);

-     Muzej vojaške zgodovine v Pivki naj omogoči ogled eksponatov;

-         Občina Pivka naj zagotovi rezervacijo prenočišč v Pivki, za goste in za domače člane,ki bi želeli prenočiti. Število bi bilo znano po prijavi prihoda;

-         Koordinator srečanja je naše društvo;

-          Naloga članov je poiskati čim več donatorjev, ki bi sponzorirali ta dogodek;

-         Srečanje naj se uvrsti v letni plan sodelovanja med SV in ZSČ ;

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.00 uri. Sledil je neuradni del ob prijetnem kramljanju.