Programska konferenca ZSČ, Ig 16.10.2010

V soboto 16.10.2010 sem se kot delegirani član društva Podmorničar, udeležil konference ZSČ, katere član je tudi naše društvo kot interesno združenje. Konference se je udeležil tudi g. Uroš Krek, državni sekretar na MO in  načelnik GŠSV, general Alojz Šteiner, veterani vojne za Slovenijo, predstavnik org. TIGR in mnogi drugi. Po svečanem pozdravu praporščakov občinskih in območnih združenj slovenskih častnikov in ter združenja vojaških gornikov  so najprej podelili številna priznanja za trud in delo v svojih združenjih. Tako je dobil ČASTNI ZNAK ZSČ tudi naš član LJUBOSLAV OMAN. Potem se je konferenca začela. Pozdravni govor sta imela gospod državni sekretar Krek in načelnik GŠSV gen. Šteiner. Izbrali smo delavno predsedstvo zatem je podal izčrpno poročilo o delu ZSČ g. predsednik polkovnik Miha Butara. V finančnem poročilu je bilo razvidno, kako se kriza odraža tudi na nas, saj so dotacije iz proračuna RS vsako leto nižje. Ker se je konference udeležilo 50 delegatov odnosno 79%, je bila konferenca sklepčna in pristopili smo k volitvam kandidatov za najodgovornejše funkcije v ZSČ. Stari so dobili razrešnico in za novega predsednika  izbrali gospoda pk. dr. Potočnik Bojana. Sklenili smo, da bo program dela za naslednje leto predstavil novi predsednik na pomladanski konferenci.

Tomaž Bertoncelj