Sestanek v Domžalah 23.01.2011

V nedeljo 23.01.2011 se je sestal razširjeni upravni odbor Društva v sestavi: Bertoncelj Tomaž, Ljuboslav Oman, Jesenik Ivan in Marjan Pogačnik. Obdelali smo naslednje točke:

1.      Priprava za redni letni zbor.

Sekretar je povedal da je v skladu s smernicami in letnim načrtom ki jih je v imenu Društva podal ZSČ za leto 2011 lokacija rednega letnega zbora Društva v Kadetnici v Mariboru, ter da bo zaprosil ZSČ, da pomaga pri izvedbi tega dogodka. Vsi ostali so se strinjali s tem, ter določili datum letnega zbora ki bo 26. 02.2011, to je zadnja sobota v februarju. Sekretar je zadolžen za pripravo in pošiljanje Vabil vsem članom in gostom.

 

2.      Pregled in priprava letnega in finančnega poročil

V nadaljevanju smo se lotili letnega poročila, ki smo ga pregledali in mnenje vseh je bilo da je dobro. Dodali smo še nekaj aktivnosti, ki smo jih prej spregledali, niso pa bile zajete v letnem načrtu, prav tako smo se strinjali z finančnim poročilom. Sekretar je potem še predstavil načrt dela za letošnje leto kot tudi finančni načrt na katerega tudi ni bilo pripomb. 

 

3.      Informacija glede transporta in priprava za ogled diverzantske podmornice v Parku vojaške  zgodovine v Pivki in udeležba na letnem zboru ZVGS v Poljčah.

Za naslednjo točko je Pogačnik podal podrobne informacije glede samega transporta male podmornice v Slovenijo. Način bo zaradi varnosti transporta ostal skrivnost. Pridobil je tudi donatorje, ki so pripravljeni financirati sam transport in postavitev podmornice v Vojaškem muzeju v Pivki. Dan prej sta se on in Gorup na vabilo ZVGS udeležile njihovega letnega zbora. V sklopu tega sta se sestala z ministrico Jelušičevo, predsednikom ZSČ Potočnikom, predsednikom ZVGS Kavarjem in brig. Pograjcem. Tema razgovora je bila transport podmornice in sama priprava za ogled. Dobila sta zagotovila od strani SV, da bo to v letošnjem letu storjeno. Prinesel je tudi vabilo za športno tekmovanje, ki se bo odvijalo pod Mangartom (glej sliki)

 

4.      Razno.

Na osnovi teh zagotovil bo Upravni odbor na letnem zboru predlagal delovno skupino, ki bo sodelovala v pripravi podmornice za ogled. Predlagani so naslednji člani:

            Jakša Stanislav (pripadnik STAS)

            Vrbančič Davorin (civilna oseba)

            Soldat Momir  (nekdanji podmorničar – sodeloval v pripravah v Črni gori)

            Pogačnik Marjan (voj. upokojenec)

            Gorup Vojko (voj. upokojenec)

            Oman Ljuboslav (pripadnik STAS)

 Na koncu smo podali še idejo da se pripravijo in dajo v izdelavo plakete, zahvale, kot  tudi značke, slednje naj bi bile velikosti znakov ki jih uporabljajo tudi v SV, ker na manjših grb ne bi prišel do izraza. Listine bi imele za podlogo vodni žig v obliki grba društva, plakete pa bi imele tri podlage pod grbom društva in to bronasto, srebrno in zlato. To bi izvedli s pomočjo ZSČ-ja.