»DRUŠTVO ZA OHRANJANJE PODMORNIŠKE TRADICIJE – PODMORNIČAR«

 

Na podmornicah in v Komandi 88. Brigade podmornic je pred dogodki »1991« bilo nekaj manj kot 200 častnikov in podčastnikov. Tovarištvo in korekten odnos med častniki ter profesionalizem na najvišji stopnji je bil znan tako v Vojni mornarici, kot tudi v celotni JLA. To so bile kvalitete, ki so enoti prinesle mnoga priznanja, kot npr. večkratni naslov najboljše enote v Vojni mornarici.

Kontakti med ljudmi, ki so iz bilo katerih razlogov odšli iz enote (upokojitev, premestitev in podobno) niso prenehali, temveč so še naprej predstavljali čvrsto zvezo aktivnega sestava s svojimi nekdanjimi učitelji, nadrejenimi  in podrejenimi častniki in podčastniki. To se je še posebej odražalo ob obeležavanju  praznikov in ob drugih svečanostih, ki so se odvijale v enoti, ko so številni nekdanji pripadniki prepotovali tudi pol bivše države, da so se srečali s svojimi nekdanjimi sodelavci in se spominjali druženj pod vodo ter drugih skupnih doživetij.

 Ta duh tovarištva in timskega dela ni bil nikjer bolj izražen kot pri podmorničarjih in se ni prekinil niti po vseh dogodkih, ki so nastali po razpadu nekdanje skupne države. Res je, da je nekaj časa bilo druženj manj zaradi prekinjenih komunikacij, pomanjkanja informacij pa tudi zaradi določene skepse. Ne glede na vse pa so posamezniki našli načine, da se slišijo in vidijo, čeprav so blokade trajale nekaj let.

Ideja o ustanovitvi Društva podmorničarjev Slovenije se je porodila na pogrebu nekdanjega podmorničarja Bojana Maroka leta 2003. Takrat so se srečali nekdanji slovenski podmorničarji, pokojni Kranjc Ljubo, Pogačnik Marjan, Rupnik Avguštin, pokojni Kočevar Ciril in še nekateri. Dogovorili so se ,da bodo zbrali podatke in izdelali seznam ,nekdanjih podmorničarjev, ki živijo v Sloveniji. To nalogo sta dobila, in jo tudi izvedla, pok. Ljubo Kranjc in Gorup Vojko. Takrat sta bila še zaposlena. Pomagal jima je tudi Marjan Pogačnik,saj je poznal večino bivših podmorničarjev, predvsem pa starejše generacije.

 

Leta 2005 se je Pogačnik Marjan udeležil druge letne skupščine Srbskega društva podmorničarjev, kjer je prišlo do dogovora, da nam pomagajo pri ustanovitvi Slovenskega društva. Dobil je seznam dokumentov, ki so bili potrebni za ustanovitev društva. Gorup Vojko in Pogačnik Marjan sta potem začela pisati osnutek statuta društva. Kasneje se jima je priključil še pok. Ljubo Kranjc tako, da so pripravili statut društva, prilagojen slovenski zakonodaji.

V začetku 2006 se je formiral iniciativni odbor za ustanovitev društva, v sestavi Pogačnik Marjan, Bertoncelj Tomaž, pok. Ljubo Kranjc, Avguštin Franc, pok. Kočevar Ciril in Gorup Vojko. Odbor je opravil pogovore  z Združenjem Slovenskih častnikov, ki je ponudilo naj se društvo registrira na njihovem naslovu kot sekcija ZSČ, s statusom pravne osebe. Delovali bi na področjih strokovnih in interesnih dejavnosti, športno-rekreativnih dejavnosti, kulturnih in družabnih srečanj in mednarodnega sodelovanja ob organizacijski in administrativno-materialni podpori  ZSČ.

Na pobudo iniciativnega odbora je bilo 18. novembra 2006 , v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani, ustanovljeno Društvo za ohranjanje podmorniške tradicije – Podmorničar. Ustanovnega zbora se je udeležilo 24 nekdanjih podmorničarjev. Sprejeli so Statut društva in izvolili upravni odbor, ki bo vodil društvo, v okviru ZSČ, kot samostojno pravno osebo.

Interes i namen društva je razvijanje in negovanje tradicij podmorničarjev, znanstveno in strokovno raziskovanje podmorničarstva, organizacija strokovnih predavanj o pomorstvu in podmorničarstvu ter razvijanje ekoloških in varnostnih dejavnosti ter kulture za ohranjanje morskega habitata.

Na ustanovitvenem Zboru društva so bili prisotni, razen sekretarja ZSČ Ljubiča, tudi gostje iz Hrvaške (Moretti, Sokolović, Korbar) in Srbije (Milojković). Za prvega predsednika društva je bil izvoljen Geršak Boris, za namestnika predsednika Jesenik Ivan ter za sekretarja društva Oman Ljuboslav. Vodstvo društva je dobilo nalogo, da opravi vse potrebne postopke za registracijo društva.

Društvo je po manjših popravkih statuta registrirano koncem februarja 2007 pri Upravni enoti Ljubljana.  

Rezime do sedaj opravljenega dela kaže vse večjo zainteresiranost širše javnosti za naše delo, kar pomeni da bo potrebno vložiti še več naporov, da se pridobljeno zanimanje za nas ne izgubi. Sodelovanje s sorodnimi društvi je na zadovoljivem nivoju, kar je razbrati iz naše prisotnosti na njihovih srečanjih, kot tudi njihove na naših.  

Z ustanovitvijo Društva za ohranjanje podmorniške tradicije - Podmorničar smo po nekaj letih delovanja v precejšnji meri dosegli svoj strateški cilj v smislu razvijanja in negovanja podmorniške in pomorske tradicije in s tem potrjujemo dejstvo, da smo bili in smo pomorski narod. Uspešni smo tudi pri negovanju medsebojne pomoči ter tovariških in korektnih odnosih med člani društva.

Do sedaj narejeno garantira delovanje našega Društva še naprej in nam daje elan za nadaljnje delo.