OBNOVA PODMORNICE  OD 24.05.2011 DO 24.06.2011

Z 24.5. 2011 se je začela obnova podmornice. Obnova bo potekala v dveh fazah.

Prva faza je demontaža lahke palube in odstranitev dotrajalih pokrovov na odprtinah ter izdelava novih. Za postavitev in kasnejšo odstranitev je poskrbel Park vojaške zgodovine. Vsa dela so izvedli pripadniki Delavnice bojnih vozil v FRS, ki je v sestavi 157. LOGB  in SV. Strokovno pomoč pa so jim nudili predstavniki Društva Podmorničar (Jakše Stanislav, Gorup Vojko in Pogačnik Marjan). Iz podmornice je bila iznešena vsa oprema ki je prišla skupaj s podmornico in ni sestavni del podmornice, ampak so to deli druge podmornice (Heroj) in bodo pripravljeni kot dodatni eksponati poleg podmornice. Izveden je tudi priklop podmornice na stalni izvor električnega napajanja, kot tudi vzemljitev. Vzpostavljena je notranja ventilacija, zaradi lažjega dela  pri notranji obnovi. Izvedeno je tudi delno čiščenje notranjosti in demontaža nosilcev podnic v komorici in izdelava novih. Dela v notranjosti je izvedlo Društvo Podmorničar v sestavi Jakše Stanislav, Rudi Kocjančič, Baš Jože, Baš Janez in Brumat Matija. Pri montaži periskopa in krmenih krmil sta pomagala tudi dva nekdanja kolega iz Črne Gore  Soldat Momir in njegov prijatelj, ki sta prav za ta namen prišla iz Črne Gore, ker sta že tam sodelovala v pripravah za transport. Vzporedno je potekalo tudi samo peskanje trupa podpalubja in lahke palube, zaščitno barvanje in popravilo, ter zapiranje raznih poškodb, ki sose pojavile pri peskanju in so nastale zaradi dotrajalosti materiala. Na koncu pa se je pristopilo še barvanju celotne podmornice v temno modro barvo. Vsa ta dela je izvedlo Avtoličarstvo Potočnik s svojimi kooperanti.

Podmornica je bila končana 24.06.2011 in prvič po obnovi predstavljena javnosti 26.06.2011 na občinski praznik Občine Pivka ob Dnevu državnosti, kjer je vzbudila veliko pozornost s strani vseh udeležencev in obiskovalcev proslave..

V drugi fazi pa bi se dokončno uredila še notranjost, ter omogočilo varen dostop in ogled same notranjosti podmornice. Rok ki je postavljen za dokončanje druge faze pa je konec avgusta.

S tem bi se zaključila naloga, ki smo si jo kot Društvo zadali ob osnovanju samega Društva in je trajala celih pet let. Ko je podmornica končno prispela po vseh mogočih pripetijah v aprilu tega leta so nekateri skeptiki zmajali z glavo, ko so slišali za naše načrte da jo pripravimo za ogled širši slovenski javnosti tako na zunaj kot tudi njeno notranjost v šestih mesecih. Njihovo mnenje je bilo najmanj dve leti. Vendar brez pomoči samega članstva kot tudi pripadnikov SV (Delavnice bojnih vozil iz Ljubljane), Avtoličarstva Potočnik, kot tudi ne brez Parka vojaške zgodovine, Vojaškega muzeja ter same občine Pivka in drugih. Nam to verjetno ne bi bilo uspelo, zato se v imenu Društva Podmorničar vsem akterjem, ki so sodelovali v obnovi in pripravi podmornice iskreno zahvaljujem.

V galeriji pa si lahko ogledate potek obnove.

 

Sekretar  Društva Podmorničar

Oman Ljuboslav

 

(Foto: Oman L., Vencelj R., Baš J.)