Dogodki v Pivki –okrogla miza, razstava in odprtje podmornice za ogled od 16.9. do 19. 9.2011

 

V petek se je v Pivki pod okriljem Parka vojaške zgodovine pričel  5. Festival vojaške zgodovine na temo Slovenci in podmorničarstvo.  Zvečer je potekala okrogla miza na isto temo.  Okroglo mizo je odprl vodja Parka vojaške zgodovine g. Boštjančič Janko ob prisotnosti podžupana občine Pivka, ter članov Društva Podmorničar. Predstavljena je bila bogata zgodovina slovenske podmorniške tradicije od časa Austro-Ogerske, kot tudi obeh jugoslovanskih vojnih mornaric. Prisotni so imeli priložnost prisluhniti osebnim izpovedim in izkušnjam prisotnih članov Društva podmorničar: Pogačnik Marjanu, Gorup Vojku Podlesnik Petru, Oman Ljuboslavu in Kocjančič Rudolfu.  Obiskovalci so z zanimanjem poslušali njihove zgodbe, ter postavljali vprašanja, saj so se nekdanji podmorničarji z veseljem spominjali časov,  ko so še službovali na podmornicah. Okrogla miza se je zaključila z majhno pogostitvijo in neobveznimi pogovori med obiskovalci in udeleženci okrogle mize.

 

V soboto  je bila odprta razstava »Podmorničar«, ki so jo skupaj pripravili Park vojaške zgodovine,  Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana, Vojaški muzej, vojaški muzej Tabor iz Lokev, ter občina Pivka. Razstavo je odprl župan občine Pivka g. Smrdelj ob prisotnosti vodje parka vojaške zgodovine, kustosinje Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« ga. Bogdane Marinec. Kulturni program pa so popestrili ljudski pevci »Hrušiški fanti«. Odprtju razstave so poleg članov društva Podmorničar prisostvovali tudi njihovi gostje iz Srbije na čelu z Komar Milanom in Hrvaške na čelu z Moretti Fridrihom, ter Črne Gore s Soldat Momirom. Po končanem odprtju smo si skupaj z našimi gosti skupaj ogledali notranjost obnovljene podmornice P – 913 Zeta. Vsi so izrazili navdušenje nad opravljenim delom. Po ogledu pa smo šli še na Turistično kmetijo »Pri Andrejevih« v Narinu na večerjo.

V nedeljo  smo začeli z izrednim zborom društva ter izvolili novega predsednika društva, ker je njegov predhodnik podal odstopno izjavo.  Zbora se je udeležila velika večina članov. Novi predsednik in zastopnik društva je postal Geršak Boris in bo vodil društvo do izteka tega mandata. Podeljene so bile tudi članske izkaznice novim članom, ter članom ki jih do sedaj niso mogli prejeti. Na koncu pa je Pogačnik Marjan seznanil prisotne člane in goste, da je končano pisanje monografije o podmorničarstvu, ter predstavil nulti izvod knjige. Po predstavitvi je podelil po en izvod predstavnikoma Društev iz Srbije g. Komarju in iz Hrvaške g. Matoševiću.  

Po končanem zboru  smo se udeležili svečanemu odprtju podmornice za ogled.  Dogodka so se poleg  članov, ter naših gostov iz Srbije, Hrvaške in Črne gore, predstavnikov ZSČ na čelu s predsednikom dr. Bojanom Potočnikom,  udeležili tudi številni drugi visoki gostje.

 

V uvodnem delu svečanosti na kateri se je zbralo večje število obiskovalcev in radovednežev, kateri so si hoteli ogledati notranjost podmornice, iste so pozdravili ministri za obrambo obeh prijateljskih držav. V svojem govoru je ministrica za obrambo Republike Slovenije poudarila da je Park vojaške zgodovine v Pivki dobil enega od najvrednejših spomenikov tehničnega nasledstva, ker je podmornica izdelek nekdanje Jugoslavije in je v veliki meri tudi plod slovenskega znanja in proizvodnje. Ministrica je v svojem govoru tudi opisala pot od podpisovanja sporazuma o donaciji podmornice s strani Črnogorske vlade do danes, ko je podmornica pripeljana in v popolnosti obnovljena, ter postavljena kot izložbeni eksponat v Parku vojaške zgodovine v Pivki, da pa je bil ta projekt v celoti končan gre velika zasluga številnim posameznikom, predvsem članom Društva Podmorničar, Parku vojaške zgodovine Pivka, Slovenski vojski, Ministrstev za obrambo obeh držav in mnogih drugih. Na koncu se je vsem  zahvalila za vložen trud.

Minister za obrambo Republike Črne gore Boro Vučinić je prav tako izrazil zadovoljstvo, da je projekt darovanja podmornice Republiki Sloveniji uspešno končan. Naglasil je projekt bil uspešen pokazatelj uspešnega sodelovanja in prijateljstva med dvema državama na vseh področjih, še posebej pa na področju obrambe, ter se je zahvalil Republiki Sloveniji za pomoč pri svetovanju, usmerjanju in podpori Črni gori na povi vstopa v Evroatlantske povezave, ter na koncu naglasil da Slovenija ima v Črni gori iskrenega prijatelja in partnerja.

Na proslavi v okvirju 5. Festivala vojaške zgodovine so pre prisotnimi govorili tudi vodja Parka vojaške zgodovine g. Janko Boštjančič, župan občine Pivka g. Robert Smrdelj in upokojeni kontraadmiral Marjan Pogačnik, ki je v svojem nagovoru povedal naslednje:
»V imenu društva Podmorničar, ki deluje v Zvezi častnikov Slovenije, lepo pozdravljam vse, ki ste prišli na današnjo slovesnost.

Končana je tretja faza! P – 913 Zeta, muzejski eksponat, je ponovno oživela in je pripravljena za obisk.

Cilj, ki sva si ga leta 2004 postavila Gorup Vojko in jaz je končno realiziran. S tem se je Slovenija uvrstila med države, ki imajo podmornico, čeprav samo kot muzejski eksponat. Vsekakor bo popestrila in obogatila našo pomorsko dediščino!   

O sami podmornici je že veliko povedanega in napisanega, zato bi danes predvsem rad omenil ljudi, ki so nesebično prispevali k današnjemu zaključku in se zahvalil tistim, ki so se posebej trudili, da nam je uspelo.

To nam je predvsem omogočila odločitev Ministrstva za obrambo in Vlada Črne Gore, da Republiki Sloveniji donirajo eno od podmornic tipa „Tisa“ za muzejski eksponat.

Gospodine ministre, prvo zahvaljujem Vama, što ste održali riječ i nam po našoj želji donirali Zetu, po onoj staroj crnogorskoj „ko prvi, tome đevojka“! Naime, podmornica je kompletna, kao onoga dana 1985, kada je porinuta u more. Zeta je i zadnja podmornica, koja je 2003 posljedni put zaronila. Ujedno zahvaljujem Komandi RM i komandantu podmorničaru  kbb  Bulatović Rajku.

Seveda nam ne bi uspelo brez pomoči in sodelovanja našega Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, občine Pivka , Parka vojaške zgodovine, Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, Vojaškega muzeja in Zveze častnikov Slovenije.

Odločilno vlogo pa so odigrali naši donatorji Cem-tir oziroma družina Corniali, Pomorski saobračaj Kamenari ČG, Podjetje Dvig oziroma družina Jeraj, ki so nam zastonj prevažali in premeščali podmornico.

Oživljanje in obenem konzerviranje podmornice za daljši čas pa smo strokovno in lastnoročno, z mnogo vloženega truda in časa, izvršili mi slovenski podmorničarji. Danes bi se rad posebno zahvalil predvsem tistim, ki so se posebej trudili, da nam je to uspelo v relativno kratkem roku. To so praporščak Jakše Stanislav, višji vodnik Oman Ljuboslav s svojimi sodelavci, mornar desetar Kocijančič Rudolf, mojster Potočnik Slavko in številni člani našega društva in Zveze častnikov Slovenije. Od samega začetka pa sva vse aktivnosti vodila s kapitanom bojne ladje Gorup Vojkom.

Podmorničarji smo  resnično veseli, da si lahko danes končno vsi gostje  in vsi bodoči obiskovalci Parka vojaške zgodovine podrobno ogledajo ta dragoceni muzejski eksponat! Prvič bodo v podmornico vstopili tudi mnogi, ki so sodelovali pri njenem nastanku pa je niso nikoli videli, mnogi pa niso vedeli niti za koga sploh delajo.

Hvala tudi Vam novinarjem in snemalcem, ki ste z vašim medijskim pokrivanjem cele zgodbe tudi pripomogli hitrejšemu reševanju raznih zapletov.

Zavedam se, da nisem omenil vseh, ki so nam pomagali, vendar naj vedo, da niso pozabljeni!

Z nami pa so danes tudi naši stari tovariši podmorničarji iz Udruženje „Podmorničar“ Beograd na čelu z polkovnikom inž.Komar Milanom, podmorničarji iz Udruge „Podmorničar“ Pula na čelu z admiraloma v pokoju Moreti Fridrihom in Matoševič Martinom. Tu so še kolegi poveljniki podmornic iz Splita, in iz ČG zastavnik I. kl. Soldat Momir, ki je strokovno in osebno sodeloval z nami od samega začetka.

Med nami so danes tudi soavtorji pravkar končane knjige „Jugoslovansko podmorničarstvo“ in njena recenzenta podmorničar Dr. Korbar Andrija in potapljač Dr. Đorđevič Tomislav. Knjiga zajema zgodovino podmorništva od njenega rojstva leta 1928 do njenega  konca leta 2005.

Še enkrat hvala vsem!!

 

Slavnostni prerez traku in uradno odprtje podmornice je bilo zaupano ministrici za obrambo Republike Slovenije dr. Ljubici Jelušič in ministru za obrambo Republike Črne gore Boru Vučiniću, ob navzočnosti kontraadmirala Renata Petriča, direktorja Pro plusa Pavla Vrabca, predsednika ZSČ dr. Bojana Potočnika, upokojenega admirala Marjana Pogačnika,  kapetana bojne ladje v pokoju Vojka Gorupa, župana Občine Pivke Roberta Smrdelja, poveljstva sil, podmorničarjev in atašejev Črne gore, Rusije in ZDA. Po končanem prerezu traku se je ministrica za obrambo Republike Slovenije DR Jelušičeva skupaj s svojimi gosti pod strokovnim vodstvom upokojenega kapetana bojne ladje Gorup Vojka ogledala obnovljeno notranjost podmornice.

Po končanem ogledu je predsednik ZSČ poklonil maketi podmornice ministrici za obrambo Republike Slovenije dr. Ljubici Jelušič in ministru za obrambo Republike Črne gore Boru Vučiniću  za spomin na ta svečani dogodek.

Po končanih dogodkih smo se člani društva podmorničar skupaj z našimi gosti umaknili na Turistično kmetijo »Pri Andrejevih« v Narinu kjer je Pogačnik Marjan vročil izkaznico našima častnima članoma Jeraj Francu in Jeraj Janezu, ter s tem odpravil spodrsljaj ki se nam je zgodil na Letnem zboru v Mariboru. Nadaljevali smo s poznim kosilom in naše druženje še pozno v noč.

Naslednji dan pa smo se po zajtrku v Pizzeriji »Herman« v Pivki še poslovili in končali naše letošnje druženje s sorodnimi društvi iz nekdanje skupne države. Dobili pa smo tudi vabilo od kolegov iz Srbije, da se udeležimo njihovega srečanja v Srbiji ki bo prvo soboto v oktobru.

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Oman Ljuboslav, Ivan Jesenik, Milan Komar