Letna programska konferenca ZSČ

24. marca je v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani  potekala letna programska konferenca ZSČ. Konferenci so prisostvovali tudi številni gostje, med drugim tudi predstavnik ministra za obrambo  sekretar g. Franci Žnidaršič  in predstavnik načelnika GŠ g. polk. Drago Vrečar. Za začetek nam je zbor Slovenskih vojaških gornikov – Gorščaki zapel tri slovenske pesmi.

Na konferenci je bila predstavljena tema Doktrina oblikovanja in delovanja vojaške strateške rezerve, ki jo je predstavil g. Franci Žnidaršič sekretar na ministrstvu za obrambo in predstavnik delovne skupine. V nadaljevanju se je pristopilo k podeljevanju priznanj ZSČ.  Med dobitniki sta bila tudi dva naša člana Marjan Pogačnik in Vojko Gorup, ki sta prejela Plaketo ZSČ. Za prejeto priznanje jima v imenu Društva iskreno čestitam. To je še en dokaz da delamo dobro in smo vse več prepoznavni, ter da s takim delom nadaljujemo tudi naprej.

Po kratkem odmoru in skupinskem slikanju  je konferenca nadaljevala delo, predsednik ZSČ g. dr. Bojan Potočnik podal poročilo o delu ZSČ za leto 2011, sekretar je podal finančno poročilo za leto 2011, predsednik nadzornega odbora pa poročilo nadzornega odbora za leto 2011. Vsa poročila so bila v paketu dana na glasovanje in so bila soglasno sprejeta.

 V nadaljevanju je sta  bila predstavljena  še program dela za leto ZSČ in finančni načrt. Pri programu dela se je predsednik ZSČ osvrnil tudi na aktualno finančno situacijo, ki vlada v državi, ter poudaril, da se bo tudi ZSČ moral prilagoditi nastalim razmeram, ki trenutno vladajo na tem področju.  Na koncu sta bila tako program dela kot tudi finančni načrt za leto 2012 soglasno sprejeta.

Na koncu se je predstavilo še Društvo za taktične igre, ki je pridruženi član ZSČ postalo lansko leto. V svoji predstavitvi so predstavili namen društva kot tudi njihovo sodelovanje s Slovensko vojsko na področju urjenja, uporaba raznih trenažerjev za urjenje posadk bojnih vozil kot tudi urjenja pehote.

Po končani predstavitvi seje predsednik dr. Potočnik vsem udeležencem konference zahvalil in zaključil konferenco. Prisotne je povabil na kosilo v jedilnico Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, kjer smo nadaljevali  z neobveznim druženjem ter razgovori.

 

 

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Tomaž Pirjevec