1. OBLETNICA PRIHODA PODMORNICE P-913 V PIVKO

 

17.04.2012 je v Parku vojaške zgodovine v Pivki bila obeležena 1. Obletnica prihoda diverzantske podmornice P-913 »Zeta«. Dogodek sta skupaj organizirala Park vojaške zgodovone Pivka in Društvo za ohranjanje podmorniške tradicije – Podmorničar  Ljubljana.

V teku dneva je potekal voden ogled podmornice s strani članov Društva Podmorničar in to Gorup Vojka, Bertoncelj Tomaža, Kocjančič Rudija,  Bizjak Ervina, ter kustosa muzeja Kurent Boštjana iz Parka vojaške zgodovine.  Ogleda se je udeležila množica ljudi, kar je bilo nad pričakovanju vodstva Parka vojaške zgodovine, saj je bil ogled organiziran na delovni dan.

Zvečer pa je bila predstavljena pravkar izšla monografija »Podmorničarstvo Jugoslavije«. Predstavitev so odprli s kratkim kulturnim programom »Košanski oktet«.  Prisotne je pozdravil vodja Parka vojaške zgodovine g. Janko Boštjančič, še posebej je pozdravil g. župana občine Pivka g. Smrdelj Roberta, vojaškega atašeja R. Črne Gore, g. Desnico Miroslava prvega poveljnika P-913, predsednika Društva Podmorničar, člane Društva Podmorničar, predstavnike podjetja CEM-TIR ,ter vse ostale udeležence predstavitve.

Sledili so pozdravni nagovori župana občine Pivka, vojaškega atašeja R. Črne Gore in predsednika Društva Podmorničar. Potem je bila predana beseda dvema avtorjema, ki sta sodelovala pri nastajanju monografije g. Pogačnik Marjanu in g. Gorup Vojku.

G. Pogačnik je v kratkih črticah predstavil nastajanje monografije,  ter kdo je vse sodeloval pri njenem nastajanju. Svoje izlaganje pa je zaključil z mislijo enega od recenzentov g. Lazanjski  Miroslava, ki je takole strnil svoje občutke o monografiji:

»Ta knjiga se bere brez predaha. To je zgodba o moči, morali, hrabrosti, pameti, ljudski solidarnosti, prijateljstvu, ki bo trajalo dokler bodo živeli preostali volkovi temačnih globin. To je mornariška zgodba o bratih po orožju. Meni je osebna čast, da lahko poznam nekatere od podmorničarjev JRM in čast da ste mi dovolili, da sem lahko eden od recenzentov te edinstvene monografije.«

V nadaljevanju pa je g. Gorup predstavil pomen in namene podmornic na Jadranu, kot tudi njihove naloge, ki so jih imele v času nekdanje skupne države.

Na koncu predstavitve je g. Desnica Miroslav  predal prvo zastavo, ki je zaplapolala na podmornici P – 913 vodji Parka vojaške zgodovine g. Boštjančič Janku. Slednji se mu je prisrčno zahvalil za to dragoceno darilo, ob tem pa poudaril, da bo to darilo uvrščeno med zbirko eksponatov iz življenja podmorničarjev.

Predstavitev se je zaključila ob manjši pogostitvi in druženju vseh prisotnih.

 

Tekst in slike: Oman Ljuboslav

Naslovnica: Vabilo  za 1. Obletnico prihoda podmornice: Park vojaške zgodovine Pivka