Redno letno srečanje Načelnika GŠSV s predstavniki ZSČ

V soboto 20.10.2012 je v telovadnici Vojašnice »Edvarda Peperka« Ljubljana Moste Polje potekalo redno letno delovno srečanje ZSČ z načelnikom generalštaba SV brigadirjem Dobran Božičem in predstavniki predsedstva ZSČ na čelu z generalpodpolkovnikom Albin Gutmanom, predsedniki, ter predstavniki Območnih združenj zveze častnikov, Društva upokojencev MORS, Zveze vojaških gornikov,  Društva Podmorničarjev in ostalih pridruženih članih.

Načelnik GŠSV je predstavil transformacijo SV, ki je v teku ter pozval navzoče da s svojimi predlogi pripomorejo čim boljši izvedbi transformacije. V nadaljevanju pa je predsednik ZSČ predstavil še prilagoditev ZSČ novim trendom in svoja videnja kako pomagati SV  in kako lahko SV pomaga ZSČ lot stanovski organizaciji.

Na koncu je vse prisotne pozdravil tudi predsednik Društva upokojencev MORS ter v kratkih črtah orisal delovanje Društva upokojencev, kot tudi spopadanje z nastalimi kriznimi razmerami.

Po končanem srečanju je sledilo še neobvezno druženje navzočih.

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto Tomaž Pirjevec