Letni zbor Pivka 16.02.2013

V soboto 16.2.2013 je ob 10 uri v Parku vojaške zgodovine bil izveden  redni letni zbor Društva za ohranjanje podmorniške tradicije – Podmorničar.  Zbora udeležilo 19 članov, ostali pa so  v večji meri svoj izostanek iz raznih razlogov (zdravstveno stanje, služba) opravičili po telefonu ali elektronski pošti.

Na zboru je bil tudi vodja Parka vojaške zgodovine g. Boštjančič Janko.

Predsednik g. Geršak  jeobudil spomin na preminulega ustanovnega člana  admirala v pokoju Marjana Pogačnika. Opisal je njegovo življensko pot, ter njegov prispevek v podmorničarstvu, osamosvojitveni vojni in kasneje tudi njegovo delo pri ustanovitvi Društva podmorničar. Poudaril je njegove velike zasluge pri pridobivanju diverzantske podmornice P-913 kot tudi njegov prispevek pri monografiji Podmorničarstvo Jugoslavije. Na koncu je zaprosil prisotne  da z minuto molka počastijo spomin nanj.

V nadaljevanju je zaprosil g. Boštjančiča za pozdravni nagovor. G. Boštjančič je v svojem govoru najprej zaželel uspešno delo zboru in opravičil Pivškega župana g. Smrdelja za njegov izostanek z zbora. V nadaljevanju je poudaril dobro sodelovanje med Parkom vojaške zgodovine in Društva, ter nam zaželel uspešno delo in da smo vedno dobrodošli. Predsednik Geršak se mu je na koncu zahvalil za pozdravni nagovor.

Nadaljevanje je bilo delovno. Prebrana so letno poročilo o delu z načrtom za naslednje leto, finančno poročilo in finančni načrt za naslednje leto, kot tudi poročilo nadzornega odbora. Po branju je bila odprta razprava o poročilih, ker se ni nihče javil za razpravo se je pristopilo k sprejetju omenjenih poročil. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

 V nadaljevanju je bilo govora tudi o urejanju spletnih strani, ker do sedaj je bil samo en urednik in bi bilo dobro da se določi še njegov namestnik. Za to delo se je prostovoljno javil  Janez Baš. Zbor je to soglasno sprejel.

Sprejeli smo tudi sklep o spremembi naslova Društva. Razlog je da se ZSČ, ki nam je do sedaj nudila naslov in prostore za delovanje društva seli na novi naslov. ZSČ nam bo še naprej nudila te pogoje za delo tudi na tem novem naslovu. Kdaj pa bo selitev opravljena nas bodo pravočasno obvestili, da bo Upravni odbor Društva lahko izvedel postopek spremembe naslova pri Upravni enoti kjer je registrirano Društvo.

Vojko Gorup je  podal najbolj sveže informacije okoli izida monografije »Podmorničarstvo Jugoslavije« v slovenščini. Dejal je, da je knjiga prevedena in pripravljena za tisk, potekajo pa še pogovori z Pomorskim muzejem iz Pirana in Parkom vojaške zgodovine  iz Pivke okoli založništva. Postavljen je cilj, da knjiga izide najkasneje do konca aprila ko bo obletnica prihoda podmornice v Slovenijo. V nadaljevanju je bilo govora tudi o udeležbi naših članov na 50 kongresu Mednarodnega združenja podmorničarjev, ki bo letos v Katanji Italija, dogovorili smo se da nas bo zastopal Mirko Rebselj. Prav tako smo pozdravili predlog kolegov iz Srbije, ter pomagamo po svojih močeh kolegom iz Črne gore pri organizaciji obeležitve  85. letnice podmorničarstva na vzhodni obali Jadrana.

V nadaljevanju smo  na predlog Ivana Jesenika  spregovorili tudi o aktualni politični sceni, ker je večini članov bila zmanjšana pokojnina iz naslova da niso bila vplačana sredstva v Slovensko pokojninsko blagajno. Dogovorili smo se da na ZSČ, kot našo krovno organizacijo naslovimo dopis ter da se še oni o tej zadevi izjasnijo in naslovijo s svojim dopisom na Državne institucije predlog, da se ta zadeva čim prej uredi. Dopis za ZSČ naj bi pripravil Jesenik in ga posredoval predsedniku, ta pa naprej na ZSČ.

Avguštin je predlagal da bi Društvo lahko imeli svoj prapor. Večina se je strinjala s tem, vendar je izdelava praporja draga in v tem trenutku si tega ne moremo privoščiti. Bomo pa o tem razmislili v prihodnosti, ko bomo tudi finančno lahko podprli ta projekt.

V nadaljevanju je predsednik še pozval prisotne da razmislijo o novih kandidatih za Upravni in Nadzorni odbor, ker je naslednje leto volilno leto. Predloge naj bi posredovali na neobveznem srečanju, ki bi bilo nekje septembra, lokacijo bomo naknadno določili po zbiranju predlogov s strani članstva .Upravni odbor pa bi nato opravil razgovore z kandidati in potrditev njihovih kanditatur za določena mesta, ter zaključil letno skupščino in se zahvalil vsem prisotnim za uspešno delo, ter povabil na pijačo in tople napitke v obližnjo gostilno, kjer smo nadaljevali z obujanjem spominov in aktualno politično situacijo, katera nas je v večini prizadela.

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Gradišnik Zlatko