Letna programska konferenca ZSČ

19. marca je v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani  potekala letna programska konferenca ZSČ. Konferenci so prisostvovali tudi številni gostje, med drugim Načelnik GŠSV Brig. Dobran Božič, predstavniki ZVVS, predstavnik Združenja Sever in drugi. Konferenco je odprl predsednik ZSČ generalpodpolkovnik Albin Gutman in pozdravil vse goste kot tudi prisotne delegate.

Po sprejetju delovnega predsedstva  in delovnih teles se je konferenca nadaljevala po sprejetem dnevnem redu nadaljevala s svojim delom. V nadaljevanju se je pristopilo k podeljevanju priznanj ZSČ najzaslužnejšim članom. 

Načelnik GŠSV se je v svojem zahvalnem govoru ob  prejetju promocijske plakete ZSČ zahvalil in v nadaljevanju poudaril čvrsto vez SV in ZSČ , ter povezanost s civilnim prebivalstvom.

Po kratkem je konferenca nadaljevala delo, predsednik ZSČ general podpolkovnik Albin Gutman podal poročilo o delu ZSČ za leto 2012, sekretar Ljubič Janko pa je podal finančno poročilo za leto 2012, predsednik nadzornega odbora pa poročilo nadzornega odbora za leto 2012. Vsa poročila so bila v paketu dana na glasovanje in so bila soglasno sprejeta.

 V nadaljevanju je sta  bila predstavljena  še program dela za leto ZSČ in finančni načrt. Pri programu dela je predsednik ZSČ poudaril varčevalne ukrepe, ki jih je sprejelo predsedstvo zaradi lažjega delovanja zveze, kot tudi naloge ki jih bo zveza izvajala v prihodnem letu.  Na koncu sta bila tako program dela kot tudi finančni načrt za leto 2013 soglasno sprejeta.

V številnih nagovorih prisotnih gostov in ostalih, pa bi posebej izdvojil nagovor nekdanjega predsednika ZSČ g. dr. Bojana Potočnika, ki je poudaril da je bila zamenjava predsednika modra odločitev, ki je omogočila nemoteno delovanje zveze še naprej. Na koncu pa je prisotne zaprosil da z minuto molka počastimo spomin na nedavno preminulega  Admirala v pokoju Marjana Pogačnika  ki je ravno pred letom dni na tem zboru prejel priznanje Plaketo ZSČ.

 Na koncu se je predsednik gen.ppk  Gutman zahvalil vsem raspravljalcem za podane predloge in zaključil konferenco. Prisotne je povabil na kosilo v jedilnico Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, kjer smo nadaljevali  z neobveznim druženjem ter razgovori.

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Klemenčič Valentin