TEMATSKA KONFERENCA  ZSČ

 

7.12.2013 je v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani potekala tematska konferenca Zveze slovenskih častnikov.

V teku konference so bile obravnavane naslednje teme:

-          Usmeritve za preoblikovanje Zveze slovenskih častnikov;

-          Predlog Statuta Zveze slovenskih častnikov;

-          Kriteriji za evidentiranje možnih kandidatov za najodgovornejše funkcije v ZSČ za mandatno obdobje 2014 – 2018;

-          Predlog dopolnitve Programa dela ZSČ za leto 2013;

-          Predlog Programa dela za leto 2014;

-          Predlog Finančnega načrta za leto 2014;

-           Prošnja Združenja slovenskih mirovnikov za polnopravno članstvo v ZSČ in

-          Podelitev priznanj ZSČ.

 

Tematsko konferenco je odprl predsednik ZSČ generalpodpolkovnik Albin Gutman in pozdravil vse prisotne, ter pojasnil razloge za sklic iste. Po preverjanju sklepčnosti in izvolitvi delovnih teles se je pristopilo k izvajanju dnevnega reda, ki so ga udeleženci dobili skupaj z gradivom za konferenco.

Predsednik ZSČ je v usmeritvah predstavil novitete v delovanju ZSČ, s poudarkom, da se vodenje ZSČ ne bo več opravljalo poklicno, urediti bo potrebno tudi status zastavonoš.

V nadaljevanju je potekala pestra razprava o spremembah statuta, kjer je bilo podano veliko dopolnil in sprememb, katere so bile v veliki večini sprejete. Konferenca je sprejela tudi sklep o spremembi naslova sedeža ZSČ, da bo se lahko izvedel postopek pri Upravni enoti.

Po uspešni predstavitvi sprememb Statuta in njihovi potrditvi se je pristopilo še razpravi o kriterijih za evidentiranje možnih kandidatov za funkcije v ZSČ za obdobje 2014 – 2018 predlogom dopolnitve Programa dela za tekoče leto, kot tudi predlogu Programa dela za leto 2014. Oba predloga sta bila sprejeta. Sekretar Ljubič je podal pojasnila k Finančnemu načrtu za leto 2014, isti je bil soglasno sprejet.

Na prošnjo novoustanovljenega Združenja slovenskih mirovnikov za polnopravno članstvo v ZSČ sprejela sklep da se združenje sprejme  kot enakopravni član ZSČ.

Na koncu se je pristopilo še podelitvi priznanj zaslužnim članom ZSČ.

Na Koncu se je predsednik ZSČ zahvalil vsem prisotnim za uspešno opravljeno delo in zaključil tematsko konferenco v zgodnjih popoldanskih urah.

 

 

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: ZSČ, Oman Ljuboslav