Letni zbor Pivka 15.03.2014

 

V soboto 15. Marca je v prostorih Parka vojaške zgodovine Pivka potekal letni zbor Društva Podmorničar. Prisotnih je bilo 21 članov, 17 pa se je opravičilo.

Po pozdravnem nagovoru predsednika društva je zbor v imenu gostitelja pozdravil tudi predstavnik Parka vojaške zgodovine g. Boštjan Kurent. V svojem nagovoru je opravičil odsotnost vodje PVZ-a g. Janka Boštjančiča. Seznanil je zbor o novostih ki se bodo v prihodnosti dogajale v prostorih samega PVZ-a in na koncu je zboru zaželel uspešno delo.

V nadaljevanju je zbor sprejel poročila o delu društva za leto 2013, finančno poročilo za leto 2013 in poročilo nadzornega odbora za leto 2013. Po sprejemu poročil sta bila predstavljena tudi načrta dela za 2014 in finančni načrt za 2014. Oba sta bila sprejeta soglasno.

Ko se je končal prvi del  so se izvedle volitve novega vodstva društva. Novi predsednik je postal Tomaž Bertoncelj,  podpredsednik Zlatko Gradišnik  in sekretar Oman Ljuboslav. Nadzorni odbor pa je sestavljen od naslednjih članov Janez Baš predsednik in člana Bizjak Ervin, ter Kocjančič Rudolf.

Po izvolitvi je zbrane nagovoril novoizvoljeni predsednik in se zahvalil na izkazanem zaupanju. V nadaljevanju je Avguštin Franc predstavil predlog  praporja društva. Zbor se je strinjal tudi o zastopanosti našega predstavnika na Svetovnem kongresu podmorničarjev v Grčiji seveda če bodo izpolnjeni finančni pogoji. G. Geršak  je tudi predstavil do kje se je prišlo s tiskanjem slovenske izdaje Podmorničarstvo Jugoslavije. Po končani predstavitvi je še dejal da bi promocija bila lahko izvedena v drugi polovici aprila.  G. Jerman Matjaž pa je zbor pozdravil v imenu hrvaških podmorničarjev ter povabil na njihovo letno skupščino ki bo koncem marca.

Zbor se je zaključil okoli 14 ure ter nadaljeval z druženjem v bližnji Pizzeriji Hermann v Pivki

 

Tekst. Oman Ljuboslav

Foto: Jesenik Ivan, Bertoncelj Tomaž