Tivat 18.04.2015

V Tivtu je potekalo tradicionalno druženje podmorničarjev nekdanje skupne države. organizator je bil Udruženje građana "Podmorničar" Tivat. Druženja se je udeležila tudi delegacija našega društva v sestavi: Baš, Avguštin, Klaus, Bizjak in Gorup. druženje je potekalo v veselem vzdušju, ki si ga lahko ogledate v priloženi fotoreportaži.

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Baš Janez; Klaus Jožef; Fazlić Munib facebook

 

Letna skupščina Udruge Podmorničar v Pulju

Koncem marca se je delegacija naših članov udeležila letne skupščine Hrvaške druge Podmorničar v Pulju. Pored sprejetja letnih poročil je bila glavna tema Priprava na Svetovni kongres podmorničarjev, ki bo naslednje leto v Pulju.

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: facebook; Tomaž Bertoncelj

 

REDNA LETNA SKUPŠČINA ZSČ

14. marca je v prostorih Centra za zaščito in reševanje na Igu bila održana redna letna skupščina ZSČ. Na skupščini so bili prisotno delegati iz Območnih združenj in interesnih združenj ki so člani ZSČ. Kot gosti so bili prisotni načelnik generalštaba SV gen. major dr. Osterman, častni predsednik Butara Miha in predstavniki ZVVS, Združenja Sever, Društva vojnih invalidov , Združenje borcev za vrednote NOB.

Na skupščini so bila potrjena vsa letna poročila, kot tudi obravnava in sprejem Pravilnika o materijalno finančnem poslovanju Zveze, Pravilnika o delu komisije za nadzor delovanja Zveze in obravnava kriterijev za sofinanciranje aktivnosti članic ZSČ. Sprejeti so bili tudi Program dela in finančni načrt za leto 2015. Vročena pa so bila tudi priznanja zaslužnim članom, katere je vročil Načelnik GŠSV gen. major dr. Osterman.

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: ZSČ