Redna letna skupščina ZSČ

V soboto 5 marca je na Igu potekala redna letna skupščina ZSČ, kater so se udeležili predstavniki območnih združenj in pridruženih članic . Skupščino je odprl predsednik ZSČ Generalmajor Dr. Alojz Šteiner, ter pozdravil ministrico za obrambo Andrejo Katič, načelnika GŠSV Generalmajor Dr. Andrej Ostermana in ostale goste, kot tudi vse ostale prisotne, sledili so pozdravni nagovori gostov.

V nadaljevanju je predsednik ZSČ podelil priznanja ZSČ zaslužnim članom zveze. Obravnavane so bile tudi vloge treh novih članic za vključitev v zvezo , vse tri so bile vključene v ZSČ. Po končani podelitvi in obravnavi vlog, se je pristopilo k rednemu delu skupščine, kjer so bila obravnavana letno in finančno poročilo, kot tudi poročila komisij za nadzor delovanje Zveze in komisije za nadzor finančnega in materijalnega poslovanja. Skupščina je sprejela vsa poročila enoglasno.

Sledila je obravnava in sprejem Programa dela ZSČ in finančni načrt ZSČ za leto 2016. V nadaljevanju so bile predstavljene naloge ZSČ na področju VSR in sodelovanja v SVNDN, kot tudi informacije o novostih na področju finančnega poslovanja društev in zveze.

Na koncu je sledila pobuda da se spremeni statut v delu kjer se govori o odločanju podelitve priznanj, s tem pa tudi Pravilnik o podelitvi priznanj. Pobuda je bila sprejeta. Predsedničk ZSČ je zaključil skupščino in v nadaljevanju je sledilo še kratko druženje.

 

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Valentin Klemenčič in Zdenko Kupčič