PREDNOVOLETNO DRUŽENJE V PVZ PIVKA

17.12.2016 je Društvo organiziralo prednovoletno druženje za člane Društva kot tudi za člane njihovih družin. Druženje je potekalo v prostorih PVZ Pivka. Na začetki je predsednik podal krajši rezime dela Društva, ki ja je Društvo izvedlo v iztekajočem letu, ter podal predloge za načrt dela v prihodnjem letu, kateri se bodo obravnavali na letnem zboru februarja 2017. Sledila je krajša pogostitev v organizaciji članov. Po pogostitvi smo prešli na podmornico in "ukletili", kar nekaj zabojev vina "Na Potop", ki ga je prispeval naš član Ervin Bizjak. Po končanem delu je sledilo še skupinsko slikanje na mostu in selitev v prostore "Kantine", kjer smo nadaljevali druženje v veselem razpoloženju in ob dobri jedači in pijači do pozno popoldan.

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Janez Baš, Galun Anton, Lutman Boris, Oman Ljuboslav, Hančič Miha