Povzetek dogodkov januar - september

POVZETEK DOGODKOV, KI SO OBELEŽILI DELOVANJE DRUŠTVA OD JANUARJA DO SEPTEMBRA

V februarju smo izvedli redni letni zbor, kjer smo sprejeli spremembe Statuta, podelili članske izkaznice novim članom in priznanja od ZSČ, katere je vročil Sekretar ZSČ brig. Martin Jugovec.

V marcu se je naš predstavnik udeležil redne letne skupščine ZSČ na Igu.

V aprilu smo skupaj s Parkom vojaške zgodovine v Pivki organizirali Podmorniški vikend kjer smo predstavili zgodovino podmorničarstva obiskovalcem muzeja. V istam času pa se je naša tričlanska delegacija udeležila srečanja v Tivtu Črna Gora katerega organizator je bilo Črnogorsko Društvo Podmorničar.

V začetku septembra, pa smo organizirali letno druženje članov našega društva z gosti predstavnik Društva Podmorničar iz Srbije (Komar Milan) in predstavnik Društva Podmorničar iz Črne Gore (Soldat Momir s soprogo). Druženje je ob lepem vremenu potekalo s plovbo po Slovenskem morju od Izole do Pirana kjer smo izkoristili možnost ogleda Pomorskih Muzejev. Na barki smo nadaljevali s prijetnim druženjem ob morski hrani in pijači.

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Oman Ljuboslav, Hančič Miha, Gradišnik Zlatko, Galun Anton, Bertoncelj Tomaž, Facebook Podmorničari Tivat