PREDSTAVITEV ZGODOVINE PODMORNIČARSTVA IN PODMORNICE PRIPADNIKOM HČZ PRIMORJE, UHBDR KASTAV IN UČENCEM OŠ «Milan Brozović« KASTAV IZ HRVAŠKE

Na prošnjo ZSČ, smo Rudi Kocjančič in Oman Ljuboslav 29 maja 2019 v sklopu ogleda PVZ Pivka izvedla vodeni ogled podmornice za učence OŠ »Milan Brozović« iz Kastava, kot tudi za pripadnike Hrvaškega častniškega zbora Primorje in pripadnike Društva hrvaških veteranov domovinske vojne Kastav, ki so v sklopu obiska vojaških muzejev (Muzej I. sv. Vojne Kobarid in PVZ Pivka), seznanili z vojaško zgodovino na tem prostoru. Organizator izleta je bil Hrvaški častniški zbor Primorja. Pri tej predstavitvi so bili prisotni tudi Sekretar ZSČ, kot tudi predsednika OZSČ Ilirska Bistrica in Pivka, oba predstavnika OZSČ sta navezala stike s predstavniki Hrvaškega častniškega zbora primorje za prihodno sodelovanje. Z Rudijem pa sva jim predstavila zgodovino podmorničarstva, kot tudi samo podmornico. V razgovoru smo se dotaknili tudi drugih tem okoli naše zgodovine. Udeleženci so odšli z zelo prijetnimi občutki in zadovoljni s predstavitvijo naše skupne polpretekle zgodovine.

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Plakat HČZP za izlet