DOGODKI V LETU 2020

Zaradi splošne situacije ( COVID – 19), so spodaj predstavljeni dogodki, katerih, smo se udeležili ali sodelovali. Večina dogodkov iz Načrta dela za leto 2020 je zaradi teh razlogov bilo odpovedano. Tako da, bomo, če bodo razmere dovoljevale, poskušali to izvesti v naslednjem letu 2021 (letni zbor, podmorniški vikend, srečanje podmorniških veteranov, poletno druženje članov, kot tudi prednovoletno druženje na koncu lete, tako kot tudi ostale dogodke, ki jih organizira ZSČ ali katero drugo združenje). Letos ne bo tradicionalnih koledarjev, smo pa poskrbeli za prijetno presenečenje za vse člane in naše dolgoletne prijatelje.

Na koncu pa še tisto žalostno, zapustila sta nas dva člana in to Ulaga Franc in Galinec Štefan, od ostalih podmorničarjev s prostora nekdanje države pa Đurđić Velizar – Đuško, Ratko Vučetić, Nikola Petrović, in Šarić Drago. Ostali bodo v večnem spominu in naj jim bo mirno nebeško morje.

 

Tekst: Oman Ljuboslav

 

 

LETNI ZBOR, PIVKA 29.02.2020

V Parku Vojaške zgodovine v Pivki smo se tudi letos zbrali člani Društva Podmorničar na rednem letnem zboru, udeležilo se ga je 23 članov, 5 pa je opravičilo svojo odsotnost. S strani krovne organizacije ZSČ , pa se je Zbora udeležil predsednik OZSČ Nova Gorica. g. Kf Dužič Stanko. Poročilo o delu je predstavil, Predsednik Društva Baš Janez, finančno poročilo sekretar Oman Ljuboslav, ter poročilo Nadzornega odbora Bizjak Ervin. Sprejeli smo poročila o delu v preteklem letu soglasno Sledil je načrt dela in financijski načrt za leto 2020, ki sta bila soglasno sprejeta. Podeljene so bile tudi članske izkaznice novim članom, kot tudi priznanja zaslužim članom Društva. Priznanja in izkaznice članom sta vročila predstavnik ZSČ Dužić Stanko in predsednik Društva Baš Janez. Po končanem zboru je sledilo druženje v prostorih Kantine.

V Parku Vojaške zgodovine v Pivki smo se tudi letos zbrali člani Društva Podmorničar na rednem letnem zboru, udeležilo se ga je 23 članov, 5 pa je opravičilo svojo odsotnost. S strani krovne organizacije ZSČ , pa se je Zbora udeležil predsednik OZSČ Nova Gorica. g. Kf Dužič Stanko. Poročilo o delu je predstavil, Predsednik Društva Baš Janez, finančno poročilo sekretar Oman Ljuboslav, ter poročilo Nadzornega odbora Bizjak Ervin. Sprejeli smo poročila o delu v preteklem letu soglasno Sledil je načrt dela in financijski načrt za leto 2020, ki sta bila soglasno sprejeta. Podeljene so bile tudi članske izkaznice novim članom, kot tudi priznanja zaslužim članom Društva. Priznanja in izkaznice članom sta vročila predstavnik ZSČ Dužić Stanko in predsednik Društva Baš Janez. Po končanem zboru je sledilo druženje v prostorih Kantine.

 

Tekst in foto: Oman Ljuboslav

 

LETNA SKUPŠČINA ZSČ IN RAZŠIRJENA SEJA PREDSEDSTVA ZSČ

Letna skupščina ZSČ, je letos zaradi Covida-19 potekala korespondenčno. Udeležil se je sekretar Društva Podmorničar Oman Ljuboslav. Sama skupščina je potekala od 17.03.2020 do 22.03.2020 in to v dveh delih.

20.06.2020 pa je potekala razširjena seja Predsedstva ZSČ v prostorih Kadetnice vojašnice Generala Majstra v Mariboru. Razširjenje seje ZSČ se je kot predstavnik Društva Podmorničar udeležil sekretar Društva Oman Ljuboslav.

Osrednja tematika same razširjene seje se je nanašala na oceno in možnosti izvedbe programa glede na Covid 19 virusa z omejitvami, ki smo jih imeli v prvem polletju leta 2020 in pa možnosti izvedbe aktivnosti po programih tako Zveze, kot tudi ostalih posameznih združenj v drugem polletju 2020.

Splošna ocena je bila, da je možno programe izvesti po posameznih skupinah, seveda z določenimi korekcijami v okviru posameznih skupin in v skladu s priporočili vlade.

 

Tekst: Oman Ljuboslav

Foto: Arhiv ZSČ