Kontaktni naslov:


 

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE PODMORNIŠKE TRADICIJE - PODMORNIČAR 

 

Sedež:

 KOLODVORSKA 51

Pošta:

 6257 PIVKA

Mat. št.

 9992244004000

 

 

 Naslov za pošto:

 Cesta 6.maja 9, 1360 Vrhnika 

 E-pošta:

 podmornicar.slovenije@Gmail.com