Letni zbor Društva, Vrhnika 24.03.2009

 

V soboto 14.03.2009 se je v prostorih OZSČ na Vrhniki izvedel redni letni zbor Društva za ohranjanje podmorniške tradicije - Podmorničar.

Zbora se je udeležilo 13 članov Društva, 6 pa se je opravičilo za svojo odsotnost in potrdilo svoje strinjanje z letnim načrtom po elektronski pošti.

Zbor je sprejel Poročilo o delu društva , kot tudi finančno poročilo za leto 2008.

Sprejeta sta bila tudi načrt dela  in finančni načrt za leto 2009.

Na zboru sta bila prisotna tudi povabljena gosta: Sekretar ZSČ g. Ljubič Janko in predsednik OZSČ Vrhnika Borovnica g. Stražišar Matjaž

Sekretar društva podmorničar Oman Ljuboslav