PREDLOG ZA ORGANIZACIJO SRECANJ Z OSTALIMI SORODNIMI DRUŠTVI

Na sestanku 15.09.2009 ,v Domžalah, je upravni odbor društva Podmorničar in  članov, Marjana Pogačnika in Vojka Gorupa, sprejel nasledni predlog:

 

Da se v prihodnje enkrat letno organizira letno srečanje vseh podmorničarjev iz držav bivše Jugoslavije. Srečanje bi se organiziralo vsakič v drugi državi. Glavni del organizacije bi prevzelo društvo države gostiteljice, v organizacijskem odboru pa bi bil po en član iz drugih društev.

 

Skupni stroški, razen stroškov nočitve, bi se delili na vsakega udeleženca srečanja. Stroške nočitve pa bi pokrival vsak posameznik sam.

Na ta način bi srečanja članov vseh društev in ostalih podmorničarjev, kateri še niso organizirani v društva, bila bolj zanimiva in bi bila namenjena predvsem za druženje podmorničarjev in članov njihovih družin.

 

Letne skupščine , ali delovne sestanke, na katerih je potreben kvorum,  bi vsako društvo opravilo samo s svojimi “domačimi” člani.

 

Ta predlog smo poslali  29.09.2009  srbskemu Društvu “Podmorničar”v Beograd  in hrvaški Udrugi građana “Podmorničar” v Puli,da ga preučijo in nam pošljejo pripombe in predloge.

 

      

 

Na potop !

                                                                     Upravni odbor društva