VABILO

 

Vabimo Vas na redno leto sejo Zbora društva za ohranjanje podmorniške tradicije – podmorničar, ki bo v Pivki, v prostorih Muzeja vojaške zgodovine,v soboto 6.3.2010 ob 10,00 uri, s sledečim predlaganim

 

DNEVNIM REDOM

 

 

1. Določitev organov zbora- zapisnikarja ;

2. Določitev dnevnega reda zbora ;

3. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora ;

4. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2009 ter zaključnega računa društva za leto 2009

5. Obravnava in sprejem Načrta dela društva za leto 2010 in finančnega načrta za 2010 ;

6. Obravnava in odločanje o morebitnih podanih predlogih članov in o volitvah članov nadzornega in upravnega odbora ;

7. Volitve članov nadzornega in upravnega odbora društva ;

8. Podelitev članskih izkaznic članom, ki jih doslej niso prejeli ;

9. Razno

 

 

 

Prosim, da se seje obvezno udeležite, saj le Zbor lahko potrdi letno poročilo društva, katerega moramo predložiti do konca marca letos in le Zbor lahko izvoli nadzorni in upravni odbor

društva.

 

Ljubljana 3.3.2010