Letna programska konferenca ZSC

V soboto 18.04.2009 je  v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani potekala letna programska konferenca ZSČ. Z naslednjim dnevnim redom:

     1. Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva

     2. Izvolitev delovnih teles Konference

     3. Poročilo o delu ZSČ za leto 2008

     4. Realizacija finančnega načrta ZSČ za leto 2008

     5. Poročilo Nadzornega odbora

     6. Program dela ZSČ za leto 2009

     7. Predlog finančnega načrta ZSČ za leto 2009

     8. Podelitev priznanj ZSČ

Konference sta se udeležila Sekretar Društva podmorničar Ljuboslav Oman in član Vojko Gorup.

Na konferenci je bila prisotna tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki je v svojem nagovoru predstavila aktualna vprašanja s področja obrambe in delovanja SV ter poglede na vlogo in delovanje ZSČ pri uveljavljanju skupnih interesov.

Med dobitniki priznanj je bil tudi naš član  Vojko Gorup, ki je prejel  Častni znak ZSČ, kot priznanje za svoje delo v vrstah ZSČ.

Delo je potekalo po usvojenem dnevnem redu Konference. Predsednik ZSČ je podal poročilo o delu Zveze v preteklem letu. Sekretar pa finančno poročilo za preteklo leto. Oba poročila , kot tudi poročilo Nadzornega odbora so bila soglasno sprejeta. V nadaljevanju pa sta predstavila tudi načrte dela in finančni načrt za leto 2009, ki sta tudi bila sprejeta.

V teku Konference je bil tudi sestanek »nove sekcije ZSČ« z ministrico dr. Jelušičevo, udeležil se ga je Vojko Gorup. Tema je bila možnosti sodelovanja nove sekcije ZSČ z Ministrstvo za obrambo.

Po končani Konferenci je sledilo še kosilo in neobvezno druženje z ostalimi udeleženci Konference.