Letna zbor Društva Podmornicar, Pivka 06.03.2010

Dne 06.03.2010 je bil izveden redni zbor društva v prostorih Muzeja vojaške zgodovine v Pivki. Prisotnih je bilo 20 članov, 6 pa je svojo odsotnost opravičilo in potrdilo strinjanje z odločitvami ki jih bo zbor sprejel.

Namestnik predsednika društva g. lvan Jesenik je uvodoma pozdravil vse prisotne člane in vabljene goste, župana občine Pivka g. Smrdelja in vodjo projekta vojaškega muzeja  g. Boštjančiča, ter prenesel pozdrave od predsednika ZSČ g. Butare, ki se je opravičil za svojo odsotnost zaradi drugih nujnih službenih zadev.

Nato je zbrane  pozdravil župan občine Pivka, ter se zahvalil za vabilo. V svojem izlaganju na je poudaril pomen razvoja zgodovinske dejavnosti v občini Pivka. G. Boštjančič pa je predstavil nastanek, razvoj in pomen Muzeja vojaške zgodovine, ter njegovo nadaljno perspektivo.

Namestnik predsednika društva g. lvan Jesenik se je zahvalil obema gostoma za pozdravni nagovor in predstavitev dejavnosti Muzeja vojaške zgodovine.

G. lvan Jesenik je nato pozval člane, da z minuto molka počastijo spomin na preminula člana Cirila Kočevarja,enega od pobudnikov ustanovitve Društva Podmorničarjev in Štiblar Ivana.

Zbor je sprejel letno poročilo za leto 2009 ter zaključni račun društva za leto 2009. Namestnik predsednika društva je v nadaljevanju predstavil predlog načrta dela društva za leto 2010. Po kratki razpravi so člani društva  z 20 glasovi za potrdili načrt dela društva za leto 2010.

G. Pogačnik je podal podrobne informacije okoli zapleta pridobivanja podmornice.

Predvideva se da bo podmornica končno prišla do konca aprila, če se ne bo spet kaj zapletlo. Nato se je ozrl še na  pisanje Monografije o podmorničarstvu na tleh zahodnega Balkana, projekt je v fazi zaključevanja in po sestanku v Pulju konec marca gre v lektoriranje ter potem v izdajo. Slovenska verzija pa bi imela še dodatek o udeležbi Slovenske industrije kot tudi slovenskih podmorničarjev v  delovanje te enote.

G. Pogačnik je predlagal, da se v načrt uvrsti tudi formiranje delovne skupine članov društva, ki so delali na podmornicah tipa 911, ki bi s svojo strokovnostjo pomagali Muzeju vojaške zgodovine okoli postavitve in usposobitve podmornice v muzeju. Predstavil je tudi incijativo muzeja, da nam omogoči in financira izdelavo podmorniških značk  za člane društva.

Izvoljena sta bila nov Upravni in Nadzorni odbor in to v Upravni odbor so bili izvoljeni:

Predsednik  Tomaž Bertoncelj

Namestnik predsednika Gradišnik Zlatko

Sekretar Oman Ljuboslav

V Nadzorni odbor pa naslednji člani:

 Baš Jože

Gazibara Milič

Gorup Vojko

Stari namestnik predsednika društva je predal besedo novoizvoljenem predsedniku društva Bertoncelj Tomažu. Ta se je v imenu novoizvoljenega upravnega odbora zahvalil na zaupanju, ter poudaril da bo okrepil sodelovanje s SV in ostalimi institucijami, ki so pomembne za delovanje Društva, obenem pa pozval prisotne člane društva da napišejo svoje življenepise, ker je članstvo že v letih in da ne pridemo v situacijo ko nekdo premine pa ne vemo kaj je bil kje je služboval kot podmorničar in podobno.

Po tem se je pristopilo še podelitvi preostalih članskih izkaznic članom, ki niso mogli udeležiti prve podelitve v Ankaranu. Izkaznice je svečano podelil kontraadmiral Marjan Pogačnik, ki se je po končani podelitvi v imenu vseh članov zahvalil dosedanjem namestniku in sekretarju za uspešno delo v preteklem mandatu.

G. Oman je še zaprosil člane, da prispevajo svoje slike, ki jih imajo v svojih zbirkah za spletno stran, pa tudi kakšen članek- zgodbo iz časa ko so bili na podmornicah ne bi bila odveč.

Na koncu je novi predsednik društva zaključil letno skupščino in se zahvalil vsem prisotnim za uspešno delo.

 

Sekretar

Oman Ljuboslav